Podsumowanie zakupów

  • 01. Podsumowanie
  • 02. Zaloguj się
  • 03. Adres
  • 04. Wysyłka
  • 05. Płatność

Twój koszyk jest pusty.

Informacja w zakresie przetwarzanych danych osobowych 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem danych osobowych podanych przez Pana/Panią w powyższym formularzu, jest Trzy Trendy Sp. z o. o. , z siedzibą w Rzezawa ul. Akacjowa 23, 32-765W razie pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: KONTAKT@TRENDMANIA.PL.

Informujemy, że dane osobowe podane przez Pana/Panią w powyższym formularzu, będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. znanego też jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) (Dz. Urz. UE L z 2016 119 s.1), czyli w celu:

1) realizacji umowy sprzedaży, której jest Pan/i stroną, w tym do rozpatrywania reklamacji, czy analizowania problemów technicznych związanych z realizacją umowy; (lit. b),

2) spełnienia ciążących na Trzy Trendy Sp. z o. o. , z siedzibą w Rzezawa ul. Akacjowa 23, 32-765 usprawiedliwionych obowiązków prawnych, w szczególności prowadzenia rachunkowości, (lit. c)

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo do wglądu do swoich danych, prawo do żądania od Trzy Trendy Sp. z o. o. , z siedzibą w Rzezawa ul. Akacjowa 23, 32-765 ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych (w stosownych przypadkach) i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych a w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o prawnie uzasadniony interes również prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania.

Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji umowy, a potem w związku z wymogami prawnymi wynikającymi z ustawy o rachunkowości lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności który z tych terminów nastąpi później. Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy oraz zleceniobiorcy Trzy Trendy Sp. z o. o. , z siedzibą w Rzezawa ul. Akacjowa 23, 32-765 w szczególności w zakresie świadczenia usług hostingowych, doradczych, outsourcingu usług IT (obsługa i hosting poczty e-mail, serwis urządzeń itp.), kurierskich, przetwarzania płatności on-line. Twoje dane nie są przesyłane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto odbiorcami Pana/Pani danych będą upoważnione urzędy, organy i inne podmioty publiczne w szczególności właściwy Urząd Skarbowy.

Podanie danych zawartych w kwestionariuszu osobowym jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży towarów w naszym sklepie.

 

DOSTAWA JUŻ OD 7 zł

 

BEZPIECZNE PŁATNOŚĆI

 

NAPISZ DO NAS! biurogirla@gmail.com